Skriv stofnavn eller UN-nummer i søgeboksen ovenfor
  Søgningen starter automatisk efter 2 karakterer eller cifre

  Ved en søgning på stofnavn vises søgeresultaterne alfabetisk
  med stofnavne til venstre og UN-numre til højre

  Ved en søgning på UN-nummer vises søgeresultaterne numerisk
  med stofnavne til venstre og UN-numre til højre

  Resultater, hvor der findes indsatskort, vises med et stort IK
  fuldt af en knap med titlen på indsatskortet

  Resultater, hvor der findes indsatsgrupper, vises med
  en knap med numret på indsatsgruppen

  Dataversion 2.0