Praktisk brug af informationssystemet ved akutte uheld med farlige stoffer

Nedenfor er der link til pdf-udgaverne af to kapitler fra henholdsvis "Førsteindsats ved kemikalieuheld" (2015) og "Indsatskort for kemikalieuheld" (2016). De to kapitler beskiver den praktiske brug af de to bogværker, men kan også benyttes som vejledning i brug af oplysningerne her på dette websted.

Praktisk brug af "Førsteindsats ved kemikalieuheld", august 2017 (PDF-dokument 52 KB)

Praktisk brug af "Indsatskort for kemikalieuheld", december 2016 (PDF-dokument 55 KB)