Valg af personligt beskyttelesudstyr ved akutte uheld med farlige stoffer

Dette kapitel er en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved hændelser med kemiske stoffer, der ikke er eksplosionsfarlige, radioaktive eller smittefarlige.

Valg af personligt beskyttelsesudstyr, august 2017 (PDF-dokument 107 KB)