Kemisk Beredskab

Kemisk Beredskab i Beredskabsstyrelsen bidrager til løsningen af beredskabsfaglige opgaver både ved utilsigtede og tilsigtede hændelser med kemiske stoffer og produkter. De kemiske stoffer omfatter både toksiske industrikemikalier, kemiske kampstoffer, eksplosivstoffer og andre stoffer, der er farlige i en given situation. Kemisk Beredskab i Beredskabsstyrelsen er bemandet med kemikere, som kan træffes hele døgnet. Mulighederne for assistance fra Kemisk Beredskab er beskrevet i kapitlet ”Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab”.

Dansk ICE-center
Kemisk Beredskab er det danske ICE-center, som formidler kontakt mellem redningsberedskabet og sagkyndige fra danske kemiske industrier. ICE er en forkortelse for Intervention in Chemical Transport Emergencies. ICE-centrene er en del af European Emergency Response Network under European Chemical Industry Council, i Danmark repræsenteret ved “DI-Organisation for erhverslivet”.

Desuden er Kemisk Beredskab nationalt center og kan formidle rådgivning mellem europæiske redningsberedskaber og kemiske virksomheder ved uheld med danske produkter i udlandet henholdsvis udenlandske produkter i Danmark.

Telefon 45 90 60 00 (døgnvagt)

Beredskabsstyrelsen, Kemisk Beredskab, Telefon 45 90 60 00, Telefax 35 36 56 20
E-post , www.kemikalieberedskab.dk, www.brs.dk.
Postadresse: Universitetsparken 2, 2100 København Ø.
Varemodtagelse og besøg: Nørre Allé 67, 7. etage, 2100 København Ø.