Informationssystem

Informationssystemet om farlige stoffer er udarbejdet som hjælp til identifikation og beskrivelse af farlige stoffers egenskaber samt som hjælp til gennemførelse af en afhjælpende indsats. Det er til brug for indsatsledere samt andre myndigheder og instanser. Det består af 3 niveauer:

Opslagsværkerne »Førsteindsats ved kemikalieuheld« og »Indsatskort for kemikalieuheld« udgives af Beredskabsstyrelsen, der også sørger for ajourføring. Til dette arbejde bistår et revisionsudvalg bestående af repræsentanter fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Rigspolitichefen og Beredskabsstyrelsen.

Førsteindsats ved kemikalieuheld

”Førsteindsats ved kemikalieuheld” er en håndbog til brug for redningsberedskabets førsteindsats ved uheld med farlige stoffer. Håndbogen indeholder indgange til alle stoffer, der er omfattet af transportreglerne. Til gengæld er der kun medtaget de vigtigste stofspecifikke oplysninger til brug for redningsberedskabets førsteindsats.

For hvert stof henvises til en indsatsgruppe, der indeholder oplysninger om stofgruppens farlige egenskaber, anbefaling af personlig beskyttelse samt råd om den skadesbegrænsende indsats ved spild og ved brand.

Indsatskort for kemikalieuheld

”Indsatskort for kemikalieuheld” er en samling af indsatskort, som giver mere detaljerede og stofspecifikke oplysninger om de enkelte kemiske stoffer.

Hvert stof er i bøgerne beskrevet på 2 A4-sider med oplysninger om farlige egenskaber, personlig beskyttelse og indsats på forsiden samt symptombeskrivelse og behandlingsanvisninger suppleret med brugermærkning, transportoplysninger og fysisk-kemiske data på bagsiden.

APP

I 2013 udkom app’en ”Farlige stoffer” som et supplement til bøgerne ”Førsteindsats ved kemikalieuheld” og ”Indsatskort for kemikalieuheld”. App’en fungerede uden adgang til internettet og indeholdt oplysninger og informationer fra ”Informationssystemet om farlige stoffer”.
I 2017 er app’en blevet opdateret til version 2.0, og de væsentligste ændringer er:

App’en kan bruges på iOS og Android og findes i App Store og Google Play.