Baggrud for indsats ved gasudslip

Kapitlet omhandler de generelle emner og problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med et uheld med gasser. Med gasser menes her på alle luftarter, hvad enten de transporteres komprimeret, kølet flydende eller fordråbet.

Baggrund for indsats ved gasudslip, august 2017 (PDF-dokument 107 KB)