Information om farlige stoffer

til brug ved indsats ved akutte uheld med farlige stoffer

Beredskabsstyrelsens websted med information om farlige stoffer har udgangspunkt i to håndbogsserier, »Førsteindsats ved kemikalieuheld« og »Indsatskort for kemikalieuheld«. Webstedet er opdelt på følgende måde:

Søg efter farlige stoffer
Giver adgang til at søge i de ovennævnte håndbøger.

Andre informationer
Indeholder forklaring på de umiddelbare oplysninger om fare, der fremgår af mærkningen med numre og piktogrammer på etiketter. Denne mærkning kan fx ses på bruger-pakninger indeholdende farlige stoffer og på afmærkningen på pakninger og tanke indeholdende farligt gods.

Vejledninger og links
Generelle oplysninger og links til andre relevante websteder.

Seneste opdateringer
Data for Førsteindsats ved kemikalieuheld 2017 er lagt ud den 24. november 2017.
Data for Indsatskort for kemikalieuheld 2017 er lagt ud den 5. januar 2017.

Data for enkelte kort er opdateret, og der er lagt 10 nye kort ud den 2. maj 2018.

De nye kort er: