Andre rådgivningsordninger
I Danmark findes andre rådgivningsordninger, som indgår i beredskabet mod henholdsvis biologiske, radioaktive og kemiske stoffer. Det drejer sig om Statens Serum Institut; Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS); Giftlinjen og Styrelsen for patientsikkerhed. De fire instanser har alle rådgivningsordninger med døgnvagt og kan benyttes i kemikalieberedskabet.

 Biologiske stoffer 

Center for Biosikring og Bioberedskab kan inddrages ved mistanke om hændelser med biologiske stoffer. Centret kan yde rådgivning vedrørende prøveindsamling, diagnostik, terapeutika, vacciner, dekontaminering og information til offentligheden samt påvise og identificere biologiske stoffer.

Telefon 32 68 81 27 (døgnvagt)

Statens Serum Institut, Telefon 32 68 81 27
E-post cbb@ssi, www.biosikring.dk
Adresse: Artillerivej 5, 2300 København S

 Radioaktive stoffer 

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) (Tidligere Statens Institut for Strålebeskyttelse) skal inddrages, når der er tale om uheld med radioaktive stoffer med henblik på rådgivning, blandt andet om kontrolmålinger og eventuel assistance til efterfølgende oprydning på skadestedet.

Telefon 44 94 37 73 (døgnvagt)

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS), telefon: 44 54 34 54, telefax: 44 54 34 50.
E-post sis@sis.dk, www.sis.dk
Adresse: Knapholm 7, 2730 Herlev.

 Giftlinjen 

Giftlinjen på Bispebjerg Hospital er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor både sundhedspersoner og befolkningen som helhed kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning eller mistanke om forgiftning. Det gælder både kemiske og farmakologiske eksponeringer, og udsættelse for dyr, planter og rusmidler..

Telefon 38 63 55 55 er forbeholdt læger og andre professionelle (døgnvagt).

Telefon 82 12 12 12 er åben for alle andre (døgnvagt)

Giftlinjen, Bispebjerg Hospital
E-post Poison.Information.Center.Bispebjerg@regionh.dk
Adresse: Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

Styrelsen for Patientsikkerheds beredskabsvagt (tidligere embedslægevagten) omfatter et døgn- og landsdækkende vagtberedskab. Vagten dækkes af Styrelsen for Patientsikkerheds læger med særlig viden om overførbare sygdomme og miljømedicin. Styrelsen for Patientsikkerheds læger er til rådighed for andre myndigheders og sundhedspersoners telefoniske henvendelser og skal kunne give møde med et efter omstændighederne passende varsel. Alle opkald til Styrelsen for Patientsikkerhed uden for almindelig arbejdstid håndteres af de vagthavende læger.

Vagttelefon 70 22 02 68 (døgnvagt) øst for Storebælt

Vagttelefon 70 22 02 69 (døgnvagt) vest for Storebælt