Brug af absorptionsmidler ved akutte uheld med farlige stoffer

Dette kapitel er en vejledning til brug for redningsberedskabets brug af absorptionsmidler ved hændelser med kemiske stoffer, der ikke er eksplosionsfarlige, radioaktive eller smittefarlige.

Absorptionsmidler, august 2017 (PDF-dokument 36 KB)